Dagelijks bestuur

Voorzitter                    :  Harry Struik            Alg. beleid, beheer en ontwikkeling mus. coll.        

Secretaris                    :  Johan  Kielman       Secretariaat, fondsenwerving

Penningmeester           :  Flip Klatter              Financieel beleid, exploitatie werf

Vice-penningmeester  :  Bram Blaak             Fin./don. admin., redactie Werftijding

Juridische Zaken         :  Maarten Rietveldt     Behandeling juridische kwesties

Werf                               : Govert Tukker            Scheepsbouwkundige zaken, werfbaas

Museum                       : Ubbo van Sijtsema    Museale zaken, collectie