De dwarshelling is gerestaureerd en weer in gebruik. Schepen kunnen hier dwarsscheeps uit het water getrokken worden voor onderhoud of reparatie.

Neem hiervoor contact op met onze secretaris Johan Kielman
email: post@historischescheepswerf.nl
telefoon: 0598 395676 of 06 23459827